Zlatko Silver Teleki

Izlo?be:

Zna?ajni periodi umetni?kog rada,samo odabrani :

1974
Zlatna diploma narodne tehnike Jugoslavije za fotografiju,
i kao zasluga tome moj nastavnik OTO a,Vojislav Nikolajevi?.

1976
Diploma sa zlatntnim vencem i amblemom za fotografiju povodom
120 godina Nikole Tesle i 30 god.Narodne Tehnike Jugoslavije

1983
Postaje ?lan udru?enja novinara Jugoslavije po diplomiranju JIN u
Beogradu u klasi Peternek Tomislava
Iste godine i istupa iz nje?

1986
11 TAKT Temerin,dobitnik prve nagrade za fotografiju nagrade Biro Miklos,
od 108 u?esnika konkursa,ali sa satisfakcijom dam u je
fotografije ispljuvao javno pred novinarima sam Tibor Varga ?omodji.

1989
  Povratak iz London,nova znanja,iskustva posve?enost isklju?ivo studiskom radu,
svetlosti i senkama.

1990
..od pet radova , pet objavljenih u zagreba?kom  ?asopisu foto marketing
povodom konkursa YU FOTO AKT.

sledeca stranica >>

 

naslovna oautoru izlozbe galerija kontakt

design by ::eboye:: urban-design